અમારો સંપર્ક કરો

ફોન: 86-755-82374286

ઇ-મેઇલ: sallyyip@neon-glo.com

વોટ્સએપ: 8618927415941

સરનામું: 14 મો માળ, બ્લોક એ, યોંગટોંગ બિલ્ડિંગ, 3146 રેનમિન નોર્થ રોડ